Indstillet:
Helle Bay Marcussen, Tove Larsen og Pia Dalgaard samt øvrige medarbejdere i Dialyseafsnittet, Hospitalsenheden Vest

Kort beskrivelse af løsningen:

Hvad er PULS:

 • Dialog- og udviklingsværktøj, som skaber mulighed for en åben og ærlig dialog m.h.p. fokus på trivsel og arbejdsglæde
 • Kombineret kvantitativ og kvalitativ spørgeskemaundersøgelse bygget på fakta, som følges op af fælles dialog og drøftelse i forbindelse med personalemøde med løbende opfølgning.
 • Mulighed for at udpege, italesætte og udvikle på de områder, hvor en stærkere indsats betyder noget for den daglige trivsel i Dialyseafsnittet

Formål med PULS:

 • Sæt arbejdsglæde og trivsel på den dagsorden, og dyrke trivslen og arbejdsglæden i Dialyseafsnittet, som en kontinuerlig, skabende og spirende proces.
 • Fokus på at skabe en kultur, der integrerer arbejdsmiljøet i hverdagen, og hvor bevidstheden om social kapital og de gode relationer har en betydning i at levere en høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven.
 • Med social kapital som platform er arbejdsmiljøet blevet et fælles projekt og ansvar.
 • At belyse, forbedre, fastholde og dyrke trivslen og arbejdsglæden i Dialyseafsnittet som en kontinuerlig, skabende og spirende proces.
 • At skabe et værktøj til at forstå, måle og tale om alt det, vi i Dialyseafsnittet kan udrette i kraft af gode relationer, gode resultater og god trivsel.
 • At vi trives og lykkes - også når vi har travlt.

Outcome:

 • Bedre stemning hos såvel patienter og personale
 • Fælles forståelse – fælles udgangspunkt og fælles ansvar, samt opmærksom på den enkeltes ansvar, i forhold til at sikre den gode trivsel i Dialyseafsnittet
 • Arrangeret temadag, netop med udgangspunkt, i at styrke kulturen på de områder, hvor der opleves flest/størst udfordringer – og der ses et udviklings potentiale på baggrund af PULS og den efterfølgende drøftelse
 • Mulighed for at italesætte, og fastholde hinanden i de ting/områder, der betyder noget for den enkeltes og den fælles trivsel
 • Mulighed for at få målbare resultater (og hermed udarbejdelse af statistik), således at tendenser i forhold til trivslen og arbejdsglæden i afsnittet, kan følges tæt over tid, og skabe nye handlingstiltag og dialog. Mulighed for, at sammenligne PULS-resultaterne fra år til år.
 • Sygefraværet er halveret siden indførelsen af PULS