Indstillet:
Stine Bonne og Randi Steensgaard
Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Kort beskrivelse af løsningen:
Der er en høj forekomst af overvægt og fedme blandt mennesker med en rygmarvsskade. Overvægtige rygmarvsskadede risikerer forlænget rekonvalescens og flere alvorlige komplikationer. Det besværliggør selve rehabiliteringen og målet om at blive maksimalt selvhjulpen.

Den danske ernæringsscreeningsmodel er ikke velegnet til ernæringsscreening af rygmarvsskadede. Vestdansk Center for Rygmarvsskade har derfor udviklet en elektronisk ernæringsscreeningsmodel, som er tilpasset borgeren med rygmarvsskade. SCI-screen tager højde for den rygmarvsskadede lavere energiforbrug, som man har efter en rygmarvsskade. Samtidig tager modellen højde for borgerens; alder, køn, vægt, stressmetabolisme, om patienten er gående, sengeliggende eller mobilisere til enten manuel eller elektrisk kørestol samt om borgeren har sår.