Indstillet:
Anne Marie Kjærsgaard
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Skulderproblemer er hyppigt forekommende i den danske befolkning og er ofte årsagen til nedsat funktionsevne og påvirker den enkeltes hverdag. Et stigende antal patienter bliver henvist til undersøgelse på hospitalet. Omkring 2/3 af disse patienter henvises til træning efter den ambulante konsultation.

Det var baggrunden for udvikling af Skuldercafé, som er et sundhedsfremmende tilbud til borgere med skulderbelastende arbejde eller skulderproblemer. Tilbuddet indeholder 2 seancer, hvor borgere bliver undervist i skulderens funktion, instruktion til skulderøvelser og individuel træning samt mulighed for individuel undersøgelse på baggrund af screening.

Formålet er at give borgere råd og vejledning om, hvad de selv kan gøre i det daglige for at forebygge eller undgå forværring af skulderproblemer.

Skuldercafé tilbydes efter projektperioden som et sundhedsfremmende tilbud til borgere i Silkeborg, Viborg og Skive Kommune. Evalueringen viser, at deltagerene efter interventionen har fået viden om, hvordan de selv ved træning kan forebygge eller afhjælpe skulderproblemer.