Indstillet:
Stine Højgaard og Mette Terp Høybye
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
SmerteAgenten er et redskab, som kan monitorere smerte hos smertepatienter i samarbejde mellem læge og patient på tværs af behandlergrupper med fokus på at kunne yde tidlig indsats overfor denne patientgruppe. SmerteAgenten muliggør sammenhæng i behandlingsforløb ved at følge patienten også i tiden mellem lægekonsultationer. Gennem SmerteAgentens henvisninger til eksterne ressourcer og undervisningsredskaber opkvalificeres sundhedspersonalets viden om smertetackling og tværfaglige behandlingsmuligheder for smertepatienter.

Patienter i risiko for at udvikle kroniske smertetilstande flere steder i bevægeapparatet identificeres med SmerteAgenten tidligere, end tilfældet er nu. Dermed kan læge og patient planlægge et individuelt behandlingsforløb, hvor patienten kan støttes til at håndtere egen smerte i hverdagen, og følgevirkningerne af kronisk sygdom kan dermed nedsættes. Udviklingen af kronisk smerte og forekomsten af smertepunkter i patientgruppen kan derved mindskes.

SmerteAgenten har afsæt i antropologiske undersøgelser hos både patienter og forskellige behandlergrupper. Herigennem er også sikret et godt udgangspunkt for succesfuld implementering. Vi er ved at afprøve prototyper til test blandt smertepatienter og 13/9- 2016 afholdes en workshop for sundhedspersonale, smertepatienter, forskere og andre interessenter. Formålet med workshoppen er den endelige konceptualisering af SmerteAgenten.