Indstillet:
Anette Lyngsø og Anne-Bine Skytte
Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Løsningen er en app, som skal indsamle patientinformation og samtykkeerklæringer til genetisk udredning.

I stedet for at bede patienten udfylde en slægtsbog med egne og familiemedlemmers data, kan de samme informationer indhentes via app'en. Det enkelte familiemedlem får mulighed for selv at afgive informationer, og får ved brug af app'en også mulighed for at sige til eller fra.