Indstillet:
Michela Overby
Hospitalsenheden Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Lægesekretærelev Michela Overby har i forbindelse med sin uddannelse skrevet fagprøve omkring implementering af standbyliste på Kvindeafdelingen på HEH. Denne viste god effekt på såvel nedbringelse af ventetid for de tilmeldte patienter som andelen af genbesatte afbudstider.

Da sekretærerne ytrede ønske om flere patienter på listen uden for mange ekstra opkald i en i forvejen travl hverdag, opstod idéen til integration mellem standbyliste og den kommende overgang til webbooking. Idéen bliver snarligt fremlagt for Capgemini, så det forhåbentlig kan blive implementeret.

Borgen kan med denne løsning selv tilmelde sig standbylisten hjemmefra via webbooking og derved få mulighed for at komme ind før, hvis denne oplever lang ventetid.