Indstillet:
Susanne Green
Sengeafsnit K, Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Løsningen er udvikling af en parallel til "telemedicinsk sårjournal" - tilrettet til patienter med stomi.

Patienter med stomi kan således selv kommunikere med stomisygeplejersken via tekst og billede. Besøg i stomiklinik kan nedsættes, fordi hjemmesygeplejersken kan kommunikere med stomisygeplejersken via billede og tekst.

Løsningen giver mulighed for at involvere patienterne, så de kan deltage aktivt i deres behandlingsforløb.