Indstillet:
Olav Bjørn Petersen
Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Kvinder med for tidlig vandafgang var tidligere indlagt i ugevis. Nu kan de bo hjemme og selv varetage målinger og registreringer via telemedicin.

Løsningen sparer indlæggelsesdage og øger patienternes trivsel ved, at de kan være hjemme ved familien og samtidig blive behandlet med samme høje kvalitet.