Indstillet:
Lone Holst
Afdeling Y, Fødeafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Fødeafdelingen på AUH Skejby har i nogle år udviklet en løsning, som gør det muligt for gravide med fødselskomplikationer at forblive hjemme - som alternativ til lange indlæggelser. 

Gravide med tidlig vandafgang er ofte indlagt i mange uger, da der er behov for tæt overvågning i forhold til at opnå en god afslutning på graviditeten. Lange indlæggelser belaster par- og familieliv, kontakt med arbejdsplads m.v. Med telemedicinsk overvågning er det muligt for den gravide at forblive i hjemmet.