Indstillet:
Helle Holm Kristensen og Esben Thyssen Vestergaard
Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Løsningen består af:
1) Klinisk empirisk udviklet koncept der foreskriver hvordan sundhedspersonale skal instruere forældre og børn før procedurer, der involverer indstik og
2) informationsvideo, der gennemgår alle relevante aspekter af intravenøs adgang hos et barn. 

Konceptet reducerer forældres og børns angst for smertevoldende invasive procedurer. Den viden, som konceptet tilfører barnets forældre gør, at forældrene kommer på forkant med den invasive procedure, og derved kan de forberede og støtte barnet på en optimal måde.

Konceptet reducerer angsten for det ukendte og potentielt smertevoldende og derved reduceres den invasive procedure til et mindre overgreb, og barnet får en langt bedre oplevelse. Denne positive oplevelse af en invasiv procedure er af stor betydning for barnets senere reaktionsmønstre i forbindelse med sygdom og behov for undersøgelser og behandling.