Indstillet:
Astma-teamet, Børn & Unge, Regionshospitalet Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Cirka hvert tiende skolebarn har astma, og det er ofte en stor udfordring for børnene og deres forældre at få formidlet den nødvendige viden om astma til barnets omgivelser. Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg har sammen med Viborg Kommune udviklet et nyt koncept, Astmanaut, som kan hjælpe børn og deres familier med at navigere i et liv med astma.

Det er oftest svært for forældre til børn med astma at få forklaret omgivelserne, hvad det vil sige at have astma, og hvilke konsekvenser det har for barnet. Det er utrygt for både børn og forældre, når de personer, barnet er i kontakt med i sit skole- og fritidsliv, mangler viden om astma. Samtidig øger den manglende viden risikoen for, at barnet får et svært astmaanfald.

Under den indledende research fortalte forældre til børn med astma blandt andet at:

“Dårlig formidling omkring vores drengs astma gjorde, at hans gymnastiklærer ikke ville lade ham hente sin medicin, så han endte med at blive så syg, at han måtte blive hjemme fra skole i to dage”

“Vores barn måtte skifte institution, fordi de i institutionen ikke formåede at videreformidle basal information omkring hans behov og medicinering, så han var konstant syg”

På den baggrund blev Astmanaut skabt. Astmanaut er viden og redskaber, som let kan gives videre til alle omkring barnet med astma.

Astmanaut består af en kort animationsfilm om astma, som via mail let kan deles med alle barnets kontakter. Dertil kommer en astma-mappe med informationsmaterialer, der bliver udleveret til børnene hos den praktiserende læge eller på hospitalet, en astma-taske til medicin og et astma-kort med barnets medicinske behandlingsplan. Det hele bindes sammen af en hjemmeside, hvor voksne kan få gode råd og hjælp til at dele information om astma; www.astmanaut.dk