Indstillet:
Patientkøkkenet, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Målet er at sikre at alle patienter får al den mad de kan og har lyst til at spise.

Initiativet er at bygge bro mellem hospitalskøkken og sengeafsnit.

Mindre interview af patienter indlagt på sengeafdelingerne på hospitalet har lukket øjnene op for hvor værdifuldt, det er at være i tæt dialog med hospitals indlagte patienter omkring den mad der serveres. Nogle af de spørgsmål der stilles er: modtager patienter al den mad de kan spise, kan den tygges, bruger de menukortet til at vælge mad ud fra, får de tilbudt mellemmåltider og hvilke udfordringer har den enkelte patient i forhold til maden (se vedhæftet interviewguide).

Interviewene viser, at patienterne er tilfredse med den hjemmelavede økologiske mad.

Initiativet med at bygge bro gennem tæt dialog mellem køkken og indlagte patienter udbygges videre med et nyt initiativ. Hvor patienternes input straks søges omsat til hurtig aktiv handling i køkkenet. Målet er at patienten under samme indlæggelse skal mærke, at deres behov kan omsættes, så de også får glæde af den samme mad bare tilberedt på en anden måde. Ændringer foretages oftest til dagen efter, så den enkelte patient kan mærke resultatet af ændringerne allerede dagen efter.

Ved at opfylde patienternes behov har vi skabt nye madvarer og andre tilberedningsformer. Fx nye måder at spise medisterpølse på, mange patienter på fx Geriatrisk afdeling vil meget gerne have medisterpølse, men har vanskelig ved at tygge skinnet, nu kan medisterpølse fremstilles uden skind. Der er udviklet en hele ny type citron sorbet, målrettet de for kvalmede patienter, med henblik på at få denne patientgruppe til at spise igen. Da mange hjertepatienter ikke må få salt, har vi udviklet capers salt som erstatning for salt til denne patientgruppe. Det er flere eksempler på nye tiltag eller justeret madvarer.

Vi lytter til patienterne og bestræber os meget på at tilgodese den enkelte patients behov for ernæring.