Indstillet:
Lene S. Mortensen og Charlotte Larsen, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Indtaget af patienter på hospitalet varierer hen over året – som oftest med færre patienter om sommeren og flere patienter om vinteren. De seneste år har hospitalet særligt set en stigning i antallet af indlagte medicinske patienter i vinterperioden, hvilket bl.a. har resulteret i overbelægning på Medicinsk afdeling og Akutafdelingen samt patienter i lånesenge på andre afsnit på hospitalet.

For at sikre den nødvendige sengekapacitet i vinterperioden, værne om arbejdsmiljøet for personalet såvel som patientsikkerheden, har hospitalet i år valgt at åbne 10 ekstra disponible senge i medicinsk afdeling. Konkret var sengene åbnet fra 2. januar til 6. april 2017. 

Data viser, at der har været færre dage med overbelægning i både Medicinsk afdeling og Akutafdelingen i forhold til samme periode sidste år – og dette på trods af en stigning i indtaget af patienter i 2017 set i forhold til 2016. Ligeledes har der været et fald i antallet af patienter i lånesenge, ligesom liggetiden har været faldende eller stabil i perioden trods et højere antal indlagte patienter. Sygefraværsstatistikken understøtter den positive effekt af tiltaget, idet der har været et både faldende og lavere sygefravær i forhold til tidligere år.

Samtidig viser de mundtlige tilbagemeldinger, at medarbejderne i Medicinsk Afdeling har været meget tilfredse med ordningen, der har været med til at sikre en markant bedre afvikling af vinteren og den øgede belægning, der traditionelt er.

Samtidig kan man overordnet sige, at det er til borgernes nytte, at der er overensstemmelse mellem sengekapacitet og efterspørgsel af hensyn til patientsikkerheden, men også i forhold til brug af de offentliges ressourcer, da løsningen sikrer, at hospitalet kan bruge flere ressourcer om vinteren og færre om sommeren, hvor der erfaringsmæssigt er færre patienter, og hvor hospitalet derfor kan nedsætte sengekapaciteten.