Indstillet:
Malik Khalmuratov, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
PGJ er en ny teknologisk løsning for patientens aktive deltagelse og tidlig inddragelse i behandlingsforløbet via direkte systematiseret samling af subjektive patientdata med fokus på symptomer, med henblik på effektivisering af patientkontakt i Sundhedsvæsenet.

Borgeren får mulighed, ved hjælp af en tablet-PC (ex. IPad), for at gennemgå kroppen autonomt mhp. eventuelle symptomer. Opsummering af indtastede information bliver systematiseret og øjeblikkeligt præsenteret som Subjektiv journal (PGJ) i det traditionelle lægefagligt venlige format.