Indstillet:
Bart van West på vegne af Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Vi har taget initiativ til, at den praktiserende læge via videokonference kan deltage i den tværfaglige konference i Klinik for Multisygdom.

Komplicerede multisyge, polymedicinerede patienter kan henvises til Klinik for Multisygdom, Regionshospitalet Silkeborg, hvor der er et tilbud om en samlet, tværfaglig gennemgang og vurdering inkl. medicingennemgang. På den tværfaglige konference deltager alle relevante speciallæger, klinisk farmaceut og fysioterapeut/ ergoterapeut (samt psykiater hvis relevant). Videokonferencen tager udgangspunkt i henvisning fra praktiserende læge samt resultater fra patientens undersøgelser. Videokonferencen slutter af med, at der bliver lavet konkrete aftaler for det videre forløb, således at opgavefordelingen er klar og tydelig.

Personalet fra hospitalet og praktiserende læger er enige om, at videokonferencen har stor betydning for tilrettelæggelsen af det hensigtsmæssige patientforløb, og udover at de oplever høj tilfredshed med løsningen, så bidrager den direkte kontakt mellem hospitalet og praktiserende læge til et mere kvalificeret, koordineret og hensigtsmæssigt forløb, der betyder hurtigere afklaring for patienten.

Til videokonferencen har den praktiserende læge adgang til alle relevante specialer, og de praktiserende læger giver udtryk for, at de rent fagligt bliver bedre klædt på med ny og relevant viden, der vedrører lige netop deres patient. Videokonferencen gør det nemmere at koordinere og komme hele vejen rundt om patienten. Kort sagt er kommunikationen mere målrettet og konkret, end hvis kommunikationen mellem hospitalet og praksislæge havde været skriftligt.

At alle relevante specialer har været ind over behandlingsplanen betyder i det konkrete forløb større tryghed for patienten. Den tætte koordination, som der er ved videokonferencen, betyder, at patienten føler sig lyttet til og taget alvorligt.

For patienten er det en fordel, at den praktiserende læge deltager i den tværfaglige videokonference, idet speciallægerne anbefaler behandling ud fra deres lægefaglige viden, mens praksislægen har kendskab til patientens ønsker og muligheder, hvilket er med til at sikre, at det der bliver iværksat er noget patienten ønsker og har interesse i og ikke kun er bedst lægefagligt.