Indstillet:
Anne-Mette Iversen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Adfærdsunderstøttende sensorsystem til håndhygiejne ved toiletbesøg, og derudover understøtter Sani Nudge (løsningen) også patienters, pårørendes og personales hygiejneadfærd i andre situationer, hvor generel hygiejne skal efterleves.

SaniNudge nudger (giver et kærlig skub i den rigtige retning) ved at der på hver spritdispenser er en sensor med lys og lyd, der guider til håndhygiejne for både patienter, pårørende og personale, når det er korrekt tidspunkt at udføre håndhygiejne.

Værdien for borgeren er, at de forebyggende tiltag er med til forhindre smittespredning til patienten og pårørende, men løsningen gør det adfærdsunderstøttende og er en mere systematisk og automatiseret tilgang end de metoder der anvendes i dag. Det er systemets overordnede mål at skabe en kulturændring, der forbedrer håndhygiejnen blandt ansatte, patienter og pårørende, samt nedbringer og forebygger sygehuserhvervede infektioner på hele hospitalet og permanent.