Indstillet: 
Charlotte Bøgedal og Peter Rask, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
I slutningen af 2017 begyndte Mave-, Tarm- og Brystkirurgi på Regionshospitalet Viborg at udskrive patienter i grupper efter en fedmeoperation (gastric bypass/gastric sleeve).

Gruppeudskrivelserne finder sted hver tirsdag og torsdag kl. 8.00, hvor 3-5 patienter deltager sammen med pårørende. En gruppeudskrivelse varer mellem 15-30 minutter. Et tværfagligt bariatriteam bestående af en læge og en sygeplejerske står for udskrivelserne og sikrer ensartet information og kvalificeret dialog med gruppen, inden de går hjem.

Først og fremmest giver det tryghed for patienterne, at de bliver udskrevet sammen. Det er en patientkategori, der har stort behov for netværk og sparring i den livsomvæltning, de gennemgår. Størstedelen af patienterne er indlagt på Patienthotellet til dagen efter operationen og har derfor stor glæde af at møde andre patienter inden udskrivelsen. Bariatriteamet oplever, at patienterne stiller mange spørgsmål i forbindelse med deres udskrivelse. Nogle er optaget af spørgsmål om mad, mens andre spørger ind til sårheling. Patienterne kan også spørge de andre i gruppen, om de eksempelvis har sidestik, som er helt normalt at have efter operationen. Både patienter og pårørende har glæde af at høre de uddybende svar fra personalet. Derudover giver de udtryk for, at de er glade for at få viden, som de ikke nødvendigvis selv ville huske at spørge ind til. Idet gruppeudskrivelsen foregår tidligt om morgenen, behøver patienterne ikke at sidde i uvished og vente på, hvornår på dagen de bliver udskrevet.