Indstillet:
Lægerne, Børn og Unge, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Patienterne har flere og flere skift pga. kortere og kortere indlæggelser eller overgang til ambulante forløb. Effektiv rapportgivning er vigtig for patientsikkerheden, men vanskelig at udføre. På kort tid skal lægen integrere sin viden om patienten og kommunikere en meningsfuld og forståelig rapport. Rapportgivning fra læge til læge sker mange gange dagligt, også ved morgenkonference eller vagtskifte.

På Børn og Unge oplevede vi ofte ineffektiv udnyttelse af tiden pga. ineffektive rapporter. Derfor har vi lavet en struktureret logbog, som de vagthavende læger udfylder for hver enkelt patient og bruger ved afrapportering. Logbogen hjælper de unge læger med at fokusere på de vigtigste oplysninger, og anvendes konsekvent.

Logbogen er enkel med rubrikker for patientens alder, køn, primære problem, fund, diagnostisk vurdering og plan. De unge læger finder, at logbogens struktur gør afrapportering nemmere. Speciallægerne finder, at afrapporteringen er mere præcis og struktureret. Samtidigt spares tid. Således opnås bedre sammenhæng, højere kvalitet og bedre effektivitet.

Lægen er med løsningen bedre orienteret om borgerens sygdom, når denne møder borgeren. Der er fokus på den væsentlige information og mindre fokus på uvæsentlige detaljer.