Indstillet:
Dorthe Selmer og Birgitte Karnøe Frederiksen, Regional Udvikling

Kort beskrivelse af løsningen:
Coast to Coast Climate Challenge er et tværsektorielt projekt, der løser udfordringer med klimatilpasning - en opgave, der kun kan løses i partnerskaber. 31 partnere i 24 underprojekter finder innovative løsninger på alt det vand, vi får fra monsterregn, stigende havvand og stigende grundvandsspejl. Dette giver tryghed for borgerne, når de ikke skal frygte for at deres ejendom svømmer væk ved skybrud.

Det beskytter borgerne fra at få vand i deres huse ved skybrud, byerne får rekreative vådområder med merværdi, når der etableres regnvandsbassiner til at forsinke vandet til kloakkerne. Vejene bliver ikke oversvømmet, når åer og fjorde fyldes op, og huse falder ikke i havet ved stigende vandstand, når vi tager forholdsregler, inden katastrofen indtræder. Det sparer borgerne for mange penge. Samtidig med at der bliver nye rekreative steder med biodiversitet og bymæssig forskønnelse.