Indstillet:
Inge-Lise Johansen, Tanja Therkilsen og Anne Lene Riis, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Som led i kvalitetsarbejdet LKT-antibiotika har vi ønsket at reducere varighed af i.v. antibiotika-behandling og reducere brug af kritisk vigtige antibiotika.

Vi har udviklet en IV antibiotika-patientliste i BI-portalen over patienter, der får IV antibiotika. På patientlisten er der cpr-nummer, navn, behandlingsvarighed, dato og klokkeslæt for seneste administrationer, antal administrationer pr. forløb, lægemiddelnavn og ATC kode. De lægemidler, der er kritisk vigtige antibiotika, er markeret med rødt for at øge fokus på disse præparater.

Kvalitets-sygeplejerske trækker rapporten på afsnitsniveau og sorterer de ikke-relevante patienter fra. Patientlisten er med på lægernes morgenkonference, hvor listen bliver udleveret til den læge, der skal gå stuegang på afsnittet/patienten. Listen makuleres efter stuegang.

Ligeledes har vi udarbejdet en AB-vejledning: "Antibiotika - skift fra IV til PO". Læger og sygeplejersker på afsnittet er undervist i brugen af denne. Patientlisten og AB-vejledningen bruges til "antibiotic stewardship" – guider klinikkerne til at tage beslutninger. Patientlisten støtter lægen til at få overblik over, hvilke patienter der er i antibiotisk behandling, hvor længe de har været det og stillingtagen til ændring af behandling. AB-vejledningen støtter læger og plejepersonale i at vurdere patientens kliniske tilstand og derudfra tage beslutning om behandlingen. Patientlisten og AB-vejledning er introduceret på Medicinsk Sengeafsnit 2. Planen er, at patientliste og AB-vejledning skal implementeres i de øvrige medicinske sengeafsnit efter sommerferien.

Reduktion af unødig antibiotikabehandling forebygger hospitalserhvervet infektion (f.eks. clostridium-infektioner), infektion med multiresistente bakterier og rettidig overgang til peroral antibiotika giver en hurtigere udskrivelse. Forbedring af tværfagligt samarbejde giver borgeren en oplevelse af sammenhæng i behandlingen.