Indstillet:
Helene Weng Olesen, Regionshospitalet Randers, Operation & Intensiv, Afsnit for Bedøvelse

Kort beskrivelse af løsningen:
Udarbejdelse af ny algoritme/guideline for PVK anlæggelse er løsningen på et klassisk gammel problem. TIDLIGERE skulle sygehusets plejepersonale forsøge to gange, og de skulle kontakte deres læge med mindst 1 PVK forsøg førend Afsnit for bedøvelse blev kontaktet mhp hjælp. Hvis personalet vurderer udfra den ny- udviklede algoritme, at patienten skal have en PVK anlagt af Afsnit for bedøvelse, sker dette uden forsøg og dermed uden forsinkelse - tidligt i forløbet og sikrer en hurtigere IV-adgang og dermed også, at patienten får medicinen og behandling til tiden.

Derved udsættes patienten ikke for unødige stik, ubehagelige oplevelser og behandlingsforsinkelse.