Indstillet:
Birgit Furstrand Larsen, Anne-Marie Havgaard Christensen og  Susanne Elling, Ernæringsteamet, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Med løsningen "En prik for fokus på ernæring" gøres enkelt og iøjnefaldende opmærksom på patienternes ernæringstilstand, således at ernæringstruede patienter får den rigtige kost under indlæggelsen.

Ernæringstruede patienter får en rød prik på deres ID-armbånd. Det giver anledning til, at personalet får en snak med patienten om hvilken ernæring/kost, der vil være godt at indtage under indlæggelsen. Det er modtagende sygeplejerske, der foretager ernæringsscreeningen og noterer dette i journalen.

Det har ikke været tydeligt for hverken patienten eller andet personale involveret i pleje og behandling, hvad resultatet af screeningen var, men den røde prik skaber nu opmærksomhed omkring de patienter, hvor der er behov for ekstra fokus på ernæring. Den røde prik kan enten være et lille rødt klistermærke eller males på med en rød vandfast tusch, og det har derfor været let at implementere, da det ikke har krævet noget specielt udstyr. Der er heller ikke ændret i arbejdsgange ud over, at patienterne nu inddrages i, hvad den røde prik betyder og får en snak om ernæring med personalet.