Indstillet:
Gerda Bundgaard Pedersen og Birgitte Forsom Sandal, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest

Kort beskrivelse af løsningen:
Vagtholdet består af forvagten, stuelægen, som er en ekstra forvagt, bagvagten og lægen i akutambulatoriet, der typisk vil være en speciallæge. De arbejder sammen ud fra vores TCI klinik på 8. sal. Her er også tilknyttet sygeplejerske og sekretær.

På samme etage, i tilknytning hertil, er der også reservelægeambulatorium. Bagvagten har visitationskalderen i dagtiden. Vagtholdet mødes på faste tidspunkter på hverdage kl. 8.45, kl. 13.00 og kl. 18.40 (vagtoverdragelse). Holdet mødes kl. 8.45 efter røntgenkonference til et morgenmøde ledet af bagvagten, så alle er klar over, hvem der har de forskellige funktioner. Er der allerede meldt patienter aftales, hvem der tager imod disse. Der kan også være opgaver som lumbalpunkturer og tilsyn.

Opgaverne sættes på klinisk logistiktavle, som jo kan ses i Anywhere på alle computere i huset. Det inkluderer også vagstuegangsopgaver fra sengeafdelingerne. Desuden vil der være sat patienter på i akutambulatoriet. Reservelægen fra ambulatoriet, forvagten og stuelægen har mulighed for tæt supervision, og efterhånden som bagvagten får meldt patienterne kan hun med det samme fortælle både sygeplejerske og forvagt om, hvem der kommer. Det at bagvagten har kalderen betyder, at mange spørgsmål udefra kan besvares umiddelbart, og der undgås unødvendige indlæggelser. Dette har medført en betydelig tryghed for afdelingens yngre læger og sygeplejersker samt skabt et sted, hvor alle opgaver bliver fordelt ud fra lægelige kompetencer og erfaringer og alle hjælper hinanden.

Når patienterne har fået lavet journal, er scannet og vurderet af terapeuterne, laver bagvagten gennemgange på de patienter, der forventes at kunne sendes hjem, såfremt det ikke er en speciallæge, der har taget imod.