Indstillet:
Mette Mejlby Hansen, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Fæcestransplantation er en enkel og effektiv behandling, som redder liv og førlighed hos patienter med gentagen Clostridium difficile infektion. I klinisk praksis er håndtering af afføring fra raske donorer og klargøring til patientbehandling en tidskrævende og udfordrende opgave. Bioanalytiker Mette Mejlby Hansen yder en utrættelig indsats med at modtage donorafføring, filtrere og klargøre til behandlingsportioner, og hun har medvirket til at optimere den kliniske behandling, så den nu kan overføres til rutine-drift.