Indstillet:
Cecilie Ane Juul Bonderup og Lykke Naaijen, Kvindesygdomme og Barsel sengeafsnit og Børn og Unge Nyfødte sengeafsnit, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Vi har taget initiativ til et projekt, hvor mor og barn skal kunne blive sammen, der hvor den mest behandlingskrævende af de to, har brug for at være. På Regionshospitalet Randers laver vi mange elektive kejsersnit, og der kan være behov for at den nyfødte kommer på Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte. I disse tilfælde har vi måttet adskille mor og barn, da mor havde brug for postoperativ sygepleje på Kvindesygdomme og Barsel sengeafsnit.

Vi har nu arbejdet på, at Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte skal kunne varetage den postoperative sygepleje til mødre med kejsersnit. Dette medfører, at vi kan undgå uhensigtsmæssig adskillelse af mor og barn.

Det er ikke svært at se værdien i at holde mor og barn sammen. Vi prædiker hud mod hud som en vigtig del af tilknytningen, og dette vil nu kunne opretholdes. Vi undgår desuden unødig stress hos familierne ved at undgå adskillelse. Far undgår også at pendle mellem to afdelinger. Dette vil give en bedre og mere tryg start for familierne.