Indstillet:
Willem Gielen, Hjertemedicinsk afd., Diagnostisk Center Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
På hjertemedicinsk afdeling i Diagnostisk Center i Silkeborg er der stort flow af patienter til det almindelige hjerteambulatorium. Lægen står i princippet for det meste: indkalde patient, gøre patient klar, EKG, EKKO, samtale, oprydning mm.

Med erfaring fra andre steder og sund fornuft er der nu afprøvet en model, hvor sygeplejerskerne laver mere af opgaverne, som lægen nu står for, så lægen kan se flere patienter på en dag.

Mange opgaver kan sygeplejersken selv løse, hvilket frigør effektiv lægetid til kerneopgaven: diagnosticering og behandling. På denne måde er det nu muligt at se mindst 12 patienter på en dag i stedet for de tidligere 8. Muligvis er der mere at hente.