Indstillet:
Louise Nielsen, Neurologi og Fysio-ergoterapi, Hospitalsenheden Vest, Herning

Kort beskrivelse af løsningen:
Ved overgange mellem hospitalsafdelinger er der risiko for tab af information, forsinket opstart af terapi og afbrud i påbegyndt behandling. Patienterne kan opleve manglende koordinering, idet de møder nye klinikere, der spørger og undersøger det samme som på den forrige afdeling.

På Regionshospitalet i Herning er terapeuterne organiseret således, at samme person kan have funktioner på flere afdelinger. Dermed er det muligt, at de kan følge patienten – det kalder vi en "flyer".

Fysioterapeuterne på Akut SengeAfsnit (ASA) opsporer medicinske patienter på ASA og iværksætter tidlig vurdering og behandling. Der sikres en god overlevering ved, at terapeuterne på ASA koordinerer indsatsen med terapeuterne på Medicinsk SengeAfsnit (MSA), eller ved at terapeuterne på ASA følger med patienten på MSA og færdigbehandler patienten.