Indstillet:
Pernille D. Nielsen, Enggården, Folden

Kort beskrivelse af løsningen:
Folden er et ambulant tilbud til unge med svær skoleværing og isolationsproblematikker. Folden giver tilbud til unge, som gennem en længere periode ikke har kunnet deltage i skoleforløb og er gledet ud af sociale relationer og fritidsaktiviteter.

Folden tilbyder et individuelt forløb, og målet kan være gennem en minimum tre måneders periode at blive klar til at komme på Enggården, tilbage til eget skoletilbud eller noget helt tredje.

Folden anerkender og accepterer, at når unge har isoleret sig, ofte i et år eller længere tid, er der behov for en langsom relationsopbyggende proces samt behov for at fjerne det skolepres, som de unge ofte oplever. Da de unge oftest ikke kan komme ud af eget værelse eller eget hjem, foregår arbejdet i hjemmet eller på værelset. Det kan virke angstprovokerende på de unge, så indsatsen starter måske endda på en stol uden for værelset. Men ved et længere vedligeholdende og insisterende besøgsflow lykkes det at skabe kontakt og relation, hvor unge og medarbejderne kan lave aktiviteter sammen og det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde kan udvikle sig.

Som tilbud giver Folden borgeren/den unge mulighed for langsomt at orientere sig ud af sin isolation. Værdien er i, at det doseres individuelt fra gang til gang. Vi tror også på, at det opleves som en værdi, at vi ikke fra start præsenterer et krav eller mål om skolegang, da det i sig selv opleves og forbindes med nederlag og lignende negative følelser og oplevelser.