Indstillet:
Bettina Nielsen, Nyfødt, Intensiv afsnit 3, Børne og Unge, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Løsningen er en kuvøse (Giraf) med Shuttle (stort batteri). Det betyder, at man kan hente et meget for tidligt født barn direkte i kuvøsen på fødegangen.

Formålet med den nye procedure er følgende:

  • Barnet modtages direkte i kuvøsen.
  • Behandlingen af barnet, ventilation, intubation mm. foregår i kuvøsen.
  • CPAP med fugtet opvarmet ilt/luft gives fra start.
  • Barnet sikres varme.
  • Begge forældre sikres mulighed for at se, hvordan deres barn bliver stabiliseret og installeret i kuvøsen.
  • Forældrene får den samme information, og på samme tid.
  • For de mest stabile børn vil vi på sigt kunne blive på fødestuen et stykke tid inden overflytningen til BU3.

Løsningen gør, at forældre og det nyfødt fortidigt fødte barn kan blive sammen på fødegange/operations stuen længere. At forældrene kan være sammen. At barnet ikke skal flyttes til en kuvøse, men kan blive i den samme kuvøse efterinstalleret på Nyfødt Intensiv afsnit 3.