Indstillet:
Infektionshygiejniske enheder i Region Midtjylland

Kort beskrivelse af løsningen:
I samarbejde med filmselskabet Visikon har vi i Region Midtjylland udviklet to små film (2 minutters varighed,) der kort og præcist beskriver, hvorfor det har en betydning, at både patienter og pårørende udfører hånddesinfektion i forbindelse med indlæggelse eller besøg på hospital. Filmene er uden lyd, men illustrerer via tegnefilm og korte tekstbudskaber, hvorfor det er vigtigt, at man som patient eller pårørende undgår at sprede bakterier til andre patienter eller til miljøet.

Filmene er tænkt som "info-film" der kan afspilles i venteværelser, ambulatorier mm. hvor der findes info-skærme. Link til film: www.hygiejne.rm.dk

De to film bidrager til at skabe sammenhæng mellem patient/pårørende og os som sundhedspersonale, der til dagligt har stor opmærksomhed rettet mod vigtigheden af afbrydelse af en eventuel smitte fra pårørende til deres indlagte eller fra patienter til omgivelser og udstyr - for at forebygge en sygehuserhvervet infektion.