Indstillet:
Ambulatoriet Klinik 2, Regionspsykiatrien Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Patienter tilbydes samtaler via Remind (skype lignende, i sikret EPJ system), hvor de på computer, Ipad eller telefon kan se og tale med ambulatoriet uden at skulle komme ind til behandlingen og samtalerne. Fra patienterne har der været særdeles fine evalueringer. De fine evalueringer kommer både fra patienter, der bor langt væk, fra de erhvervsaktive patienter, der gerne vil undgå fyring grundet fravær til behandlingen og samtalerne, de økonomiske hårdt trængte patienter, der flytter til ny adresse og ellers skulle skifte behandler, de depressive, de angste, patienter med andre psykiatriske diagnoser og den meget handicappede patient, der før skulle bruge både timer og med smerter til følge for at komme ind til samtalerne, som nu via computer både kan se og tale med lægen og sygeplejersken på skærmen, se undersøgelsesresultater, drøfte behandlingsforslag, lave kognitive skemaer og stemningsregistreringsskemaer etc.

Begejstringen kommer eks. også fra patienter, der er dagplejemor og ikke kan få fri så mange gange, og som kan bruge middagspausen, hvor dagplejebørnene sover til at tale med personalet.

Patienterne oplever, det helt er på deres præmisser.