Indstillet:
Hæmatologisk Dagafsnit, Regionshospitalet Holstebro

Kort beskrivelse af løsningen:
Myelomatosepatienter, som er i behandling med stoffet carfilzomib, behandles to på hinanden følgende dage. Med denne nye løsning kan patienten få behandlingen i afdelingen dag 1 og få medicinen med hjem i køletaske sammen med en pumpe og selv tage behandlingen derhjemme dag 2. I løbet af det første år gives behandlingen 2 gange ugentligt i 3 ud af 4 uger i de første 12 serier. Dvs. at patienten modtager behandling 72 dage i løbet af de første 48 uger. Med den nye løsning kan antallet af dage i ambulatoriet halveres.