Indstillet:
Theresa Bøgild, Lotte Flyvbjerg, Charlotte Bjarnø og Rikke Bødskov, Kræftafdelingen, klinik D, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Kvinder, der skal tilbydes adjuverende kemoterapi for brystkræft, indkaldes til fælles information om behandling, bivirkninger forholdsregler og anbefalinger. Der kommer alt mellem 1 og 8 kvinder hver gang, alt efter hvor mange der henvises til os. Undervisningen varetages af sygeplejersker, og patienten går derefter til samtale ved læge, hvor de individuelle ting i patientens forløb bliver drøftet.

Denne løsning sikrer, at patienten er velinformeret om det forestående forløb, samt det giver en synergieffekt, da et spørgsmål fra én kvinde genererer spørgsmål fra de andre. De udtrykker alle stor tilfreds med måden, det gøres på, også fordi det ikke føles så "farligt", som hvis man skulle have informationen i enerum med en læge