Indstillet:
Kirsten Løth Lysdahl, Hjertemedicinsk afsnit, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Se beskrivelsen her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/hospital-tager-snakken-med-kritisk-syge-vil-du-genoplives.

Man har gennem et stykke tid på hjerteafdelingen registreret, om patienter på afdelingen ønsker forsøg på genoplivning ved et hjertestop. Det står simpelthen på en stor skærm ud for hver enkelt patient. Beslutningen om nej tak til genoplivningsforsøg sker ved en samtale mellem den syge, eventuelle pårørende samt en sygeplejerske og en læge.