Indstillet:
Thomas Hahn, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Tidligere gik de medicinske speciallæger stuegang på skift - nu går den samme speciallæge stuegang mindst fem hverdage i træk på de medicinske afsnit. De yngre læger går også stuegang en hel uge ad gangen i et team med den samme speciallæge.

Baggrunden for den nye stuegangsform er primært at forbedre patientforløbene, så patienterne oplever kontinuitet og tryghed under indlæggelse på de medicinske sengeafsnit. Der var også et ønske fra sygeplejerskerne og de yngre læger at fremme kontinuitet og mere læring i det daglige arbejde.

Den nye stuegangsstruktur har medført stor tilfredshed blandt både patienter, læger og sygeplejersker. Læger og sygeplejersker udtaler, at det er en fantastisk ordning, og vi kan lægge nogle bedre planer for patienterne. Vi har et bedre kendskab til patienternes historie og aktuelle problemstilling, og patienterne kan blive hurtigere udskrevet. Patienterne udtaler, at den nye stuegangsstruktur er alle tiders, de føler en øget tryghed og kan bedre følge med i, hvad der sker og har dermed et bedre overblik over deres forløb.