Indstillet:
Følgegruppe for Læring og Vejledning i Region Midtjylland - et fælles kompetenceudviklingskonceptet (består af repræsentanter fra regionshospitalerne, Psykiatri/Social og Center for Kompetenceudvikling i samarbejde med Center for E-læring).

Kort beskrivelse af løsningen:
"Læring og Vejledning i Region Midtjylland" er målrettet vejledere på alle regionens arbejdspladser. Formålet er at forbedre kvaliteten af vejledning og give fælles adgang til viden om vejledning. Den samlede løsning har tre primære elementer:

1) En hjemmeside, "Find vej i læring og vejledning i Region Midtjylland", der giver overblik over uddannelses- og kursustilbud både internt i regionen og eksternt fra uddannelsesudbydere samt værktøjer af relevans for læring og vejledning.

2) Et tværfagligt kursustilbud "Kursus i Læring og Vejledning til vejledere på alle niveauer". Kurset er et grundkursus, som giver indsigt i og redskaber til at håndtere vejledningssituationer i dagligdagen. Desuden samles og nyudvikles en række regionale mono- og tværfaglige kurser relateret til læring og vejledning.

3) Samarbejde med uddannelsesinstitutioner, der har elever og studerende i uddannelsesforløb i Region Midtjylland, hvilket giver sammenhæng mellem teori og praksis. Det er første gang, at der udbydes et regionalt, tværfagligt vejledningskursus, og at der udvikles en fælles hjemmeside for vejledere i Region Midtjylland.