Indstillet:
Christian Bjerrum, Jeanette Henriksen og Henriette Haase Fischer, Kvalitet og Udvikling, Hospitalsenheden Vest

Kort beskrivelse af løsningen:
Medicinposen kan bidrage til at reducere medicinfejl privat, kommunalt og regionalt. Den er designet, så den kan fungere som en kasse til opbevaring af borgerens medicin i hjemmet. Når det bliver aktuelt med et hospitals- eller lægebesøg, er det nemt at folde siderne op, snørre posen til og tage sin medicin med.

Når al medicin medbringes på hospitalet, giver det et mere korrekt overblik over, hvilken medicin borgeren rent faktisk tager derhjemme. Der kan samtidig blive ryddet op i borgerens medicin, så risikoen for at tage forkert medicin reduceres. Borgeren kan desuden trygt fortsætte med at bruge af egen medicin under indlæggelsen og dermed reducere risiko for substitutionsfejl. Personalet kan hjælpe borgeren med at lære sin aktuelle medicin at kende, ud fra en snak om det der ligger i medicinposen. Borgeren udskrives fra hospitalet med sin medicinpose, der udelukkende indeholder den aktuelle medicin.

Medicinposen er til gavn for alle borgere, som bruger enten lidt eller meget medicin. Det gør den ved, at:

  • skabe orden i og overblik over egen medicin, uanset om borger bor i eget hjem eller på et bosted/institution
  • mindske risikoen for at tage andet end sin egen medicin (fx ægtefællens)
  • gøre det nemt for borger finde og medbringe al medicin i originalpakninger ved indlæggelse eller hos egen læge
  • pårørende og ambulancereddere nemt kan finde og medbringe medicin ved en eventuel akut indlæggelse
  • opnå korrekt medicinanamnese ud fra det borger faktisk tager (og ikke kun ud fra det ordinerede)
  • få ryddet op i medicinen (gammel og ikke aktuel medicin fjernes fra medicinposen)
  • få en hurtigere diagnose og behandling ved akut indlæggelse
  • fortsætte med at bruge egen medicin under indlæggelse, hvilket medfører større tryghed for borger og mindre risiko for substitutionsfejl
  • borger udskrives fra hospitalet kun med den aktuelle medicin i medicinposen