Indstillet: 
Intensiv Afdeling, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Løsningen danner bund i patientovergange mellem Intensiv afsnit (ITA), Regionshospitalet Randers og andre afsnit internt på Regionshospitalet Randers. Eksempelvis fra ITA > MS1/MS2/MS4 osv. Dette sker som regel i forbindelse med, at patienten bliver stabil nok i sin tilstand til ikke længere at kræve intensiv behandling, men stadigvæk har brug for overvågning relateret til det patientspecifikke sygdomsforløb/problematik. 

Løsningen er en modificeret udgave af et arbejdsredskab/skema, som kan bruges til at lette byrden for struktur og formidling for sygeplejerske til sygeplejerske-kommunikationen (rapport) ved overgange og videregivning af relevante informationer omkring den enkelte patients forløb. Dette er med til at sikre patientsikkerheden, og skabe en skriftlig nem struktur i forhold til at give rapport fra sygeplejerske til sygeplejerske, men også at rapporten bliver givet fra skrift i stedet for fra ens hukommelse. Dette er som hovedpart for at lette den modtagende sygeplejerskes arbejdsbyrde i at orientere sig i at finde de relevante informationer, som de står dokumenteret i EPJ under "opdateret status", "udskrivelsesbrev" og "klinisk logistik" modulerne.