Indstillet:
Team af frivillige ambassadører fra EN AF OS og regional koordinator i EN AF OS, Sara Munk Nielsen, PsykInfo/Psykiatri og Social Administrationen

Kort beskrivelse af løsningen:
Der har længe været et ønske om, fra Region Midtjyllands side, at nedbringe tvang i psykiatrien og somatikken. Der er ligeledes et stort fokus på området både politisk og i medierne. FAM etableres fra næste år, så der vil være et øget fokus på, hvordan man kan nedbringe tvang i den akutte situation overfor patienter der kommer ind, som har været selvskadende eller sucidaltruende. Indsatsen med nedbringelse af tvang sker i et tæt samarbejde med de ambassadører, der selv kender til det på egen krop og som har både erfaringerne med og gjort sig refleksioner over, hvordan de er blevet mødt i den akutte situation.

Indsatsen retter sig mod det somatiske fagpersonale, som skal modtage disse patienter, og som ikke har den fornødne viden og erfaring med, hvordan man kan håndtere disse patienter i akutte situationer. De har ofte oplevet at stå i situationer, som har gjort dem frustrerende og givet dem en følelse af magtesløshed, når de har stået med den selvskadende patient. Løsningen er derfor, at de skal klædes på til at have en mere åben dialog og bedre kommunikation med disse patienter. De skal kunne ændre i deres procedure for modtagelsen, lave nye konkrete anvisninger på modtagelsen, hvad som evt. kan virke bedre i den akutte situation, som fx sansestimuli, at møde patienten med en anden tone i sproget og generel opnå en større forståelse for det hele menneske der bliver indlagt. Dermed opkvalificerer vi det somatiske fagpersonales viden og mindsker deres usikkerhed overfor denne gruppe af patienter med meget komplekse problemstillinger.

På morgenkonferencer har EN AF OS-ambassadørerne givet personlige beretninger om at blive mødt i den akutte situation og hvordan de har oplevet disse situationer. Overlæge Ulf Hørlyk fra Akutafdelingen i Horsens har lavet en lille video med hans oplevelser med dette, som efterfølgende er lagt på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Dqr9lO4pwZo