Indstillet:
Patologisk Institut Randers v. Ida Elisabeth Holm, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Som en følge af stigende præparatmængde, mangel på speciallæger i Patologisk Anatomi og øget automatisering af laboratorieopgaver har Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers siden 2015 arbejdet med opgaveflytning fra læger til bioanalytikere.

Der er valgt 2 hovedområder for opgaveflytningen nemlig: Udskæring af formalinfikserede præparater Præ-screening af histologiske snit med diagnostik og kodning af patologiske forandringer

1) Udskæring af formalinfikserede præparater foregår i laboratoriet og varetages normalt af både læger og histo-bioanalytikere. 6 af vores histo-bioanlytikere har været på kursus for at lære mere avanceret udskæringsteknik og har gradvist overtaget lægefunktioner i laboratoriet. Kurset har en varighed på 4 uger og afsluttes med eksamensprojekt. Vi har valgt at få histo-bioanalytikerne oplært i udskæring af galdeblærer, blindtarme, keglesnits resektater fra livmoderhalsen, livmoder resektater og hud resektater. Bortset fra livmoder resektater, er det nu rutinemæssigt bioanalytikere, som varetager udskæringen af disse præparattyper, mens resektater med kræft fortsat foretages af læger. Det er naturligvis en balancegang at sikre uddannelsessøgende læger tilstrækkelig praktisk erfaring med de nævnte præparattyper, når udskæringen flyttes til bioanalytikergruppen.

2) Præ-screening af histologiske snit med diagnostik og kodning af patologiske forandringer i screeningsafledte tarmpolypper varetages af 2 cyto-bioanalytikere. Inspireret af tilsvarende organisering i Holland har vi oplært bioanalytikerne i at identificere og rapportere forskellige polyptyper i tyktarmen. Det er fortsat en lægelig opgave at godkende svarene inden prøven besvares. Vi er i gang med tilsvarende projekt med præ-screening af biopsier fra livmoderslimhinden og histologiske snit fra keglesnits resektater fra livmoderhalsen. Som det er tilfældet med udskæringen er det en balancegang at sikre uddannelsessøgende læger tilstrækkelig erfaring med de nævnte præparattyper.