Indstillet:
Dagkirurgien, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
I Dagkirurgien på Regionshospitalet Horsens er der udnævnt en innovationsagent, som har haft til opgave at optimere og strukturere de ortopædkirurgiske patientforløb i lokalanæstesien på baggrund af tidligere patientoplevelser.

Patientforløbene bestod på daværende tidspunkt i følgende; patienterne blev modtaget af en opvågningssygeplejerske i hvil, opereret på en operationsstue og herefter returneret til opvågningssygeplejersken i hvil. I dette forløb oplevede flere patienter en del præ- og postoperativ ventetid, og at de havde mange forskellige kontakter i Dagkirurgien.

På baggrund af disse patientoplevelser blev patientforløbet ændret til følgende; patienterne modtages af en operationssygeplejerske, opereres og informeres på operationsstuen og udskrives direkte fra operationsstuen.

Det nye patientforløb medvirkede bl.a. til, at ventetiden blev reduceret væsentligt, og at patienterne oplevede færre kontakter med forskellige sundhedsprofessionelle, hvilket frigav ressourcer i Dagkirurgien. Efter indførelsen af det optimerede forløb lavede vi en patienttilfredsundersøgelse, der viste, at patienterne er meget tilfredse med forløbene.