Indstillet:
Kirsten Lysdahl, Karen Dodt og Berit Falkesgaard Nørgaard, Hjertemedicinsk Sengeafsnit i Medicinsk Afdeling, RegionsHospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
På Hjertemedicinsk sengeafsnit så vi tidligt et behov for at arbejde fokuseret med patientinddragende tiltag. Vores første tiltag i 2015-2016 var monofagligt, men det gik hurtigt op for os, at hvis man skal lykkes med en kulturændring i relation til vores fælles kerneopgave, at vidensdele og inddrage patienter og pårørende, skal der arbejdes tværfagligt med alle faggrupper repræsenteret.

I overensstemmelse med de nationale målsætninger om øget patienttilfredshed og øget patientinddragelse, har vi på Hjertemedicinsk Sengeafsnit nedsat en tværfaglig gruppe: "Patienten som partner", som arbejder med implementering af patientinddragende tiltag. Gruppen består af repræsentanter fra de forskellige professionsgrupper: Overlæger, HU-læger, fysioterapeut, sygeplejerske fra afsnittet og hjerteklinikken, afdelingssygeplejersken, specialeansvarligsygeplejerske og udviklingssygeplejerske samt sekretær og en patientkonsulent.

Målet er at skabe en patientinddragende kultur i afsnittet og sikre en løbende idegenerering. "Patienten som partner" har sat gang i en række indsatser med det sigte at fremme, at patienter og pårørende inddrages som aktive medspiller i behandling og sygepleje. Det giver værdi for både patienter og personale.

Vi har gennem en idegenerende proces i den samlede personalegruppe identificeret 21 konkrete indsatser, som vi har lavet prøvehandlinger på, og en del af tiltagende er implementeret i afsnittet. Det overordnede formål er at skabe en patientinddragende kultur, der reelt kan mærkes.