Indstillet:
Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Gælder for alle patienter, der indlægges på et af de medicinske afsnit. Den første hverdag i afdelingen lægger patientansvarlig læge, patient og evt. pårørende samt sygeplejerske en tværfaglig plan for indlæggelsen.

Planen indbefatter arbejdsdiagnose for den akutte indlæggelse, evt. andre tilstande, der skal inddrages/behandles under indlæggelsen, medicinforbrug, evt. behov for ændret støtte fra kommune/egen læge ved udskrivelse, andre forhold af betydning for indlæggelsen, forventet udskrivelsesdag.

Planen dikteres til journal, og kopi udleveres til patienten. Denne plan kan kun afviges i betydende grad ved at inddrage de personer, der har udarbejdet den. Ved akutte episoder skal løsningen af problemet inddrage planen, og der skal argumenteres for, hvorfor planen evt. afviges. Ved større ændringer udarbejdes revideret plan til patienten.