Indstillet:
Kirsten Andersen og Millie Schmidt, Hjertesygdomme, lab. gr. 1 og sengeafsnit 2, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Alle patienter, der skal have implanteret en primær profylaktisk ICD (pacemaker), skal være informeret om, hvorfor, hvad og hvordan inden indgrebet, så patienten har truffet sin beslutning på et velbegrundet grundlag inden implantationen. 

Løsningen indeholder:

  • Struktureret patientforløb
  • Undervisning i grupper med andre patienter/pårørende
  • Styrke det tværfaglige samarbejde
  • Reduktion i indlæggelsestiden fra 3 dage til 1 dag

Det har stor betydning for patienter/pårørende at deltage i gruppeundervisning, hvor der sidder ligestillede. Tilbagemeldingen fra patienterne er, at det giver mulighed for, at de kan supplere hinanden i de spørgsmål, der måtte være.

Reduktion i indlæggelsestiden har givet meget tilfredse patienter. De følger sig inddraget i egen behandling ved således at have mulighed for at vælge til/fra behandlingstilbuddet. En anden gevinst er også, at patienterne oplever, at personalet er gennemgående i deres forløb.