Indstillet:
Dagkirurgien, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Vi har i flere år arbejdet med sikker kirurgi på operationsstuerne (tjek ind: når patienten lige er kommet på operationsstuen, timeout: før kirurgi start og tjek ud: ved operationens afslutning).

På baggrund af nogle utilsigtede hændelser har vi nu indført præ tjekind, en form for time out/tjek inden patienten hentes ind på operationsstuen:

Præ tjek ind (inden patienten hentes på stuen):

 • Er kirurgen tilstede/har hilst på patienten.
 • Identifikation af patienten.
 • Cave.
 • Hvilket indgreb.
 • Lokalisering af operationssted.
 • Er lejet og lejringsudstyr på plads (lejet i bund, efterspænd udstyr, skærme og lamper på den rette plads)
 • Er særligt udstyr på plads) (fx gennemlyser, boremaskinekonsol eller lign)
 • Er implantater på stuen? (fx net til brok operationer, skruer til fodoperationer eller korsbånd).
 • Er der opmærksomhedspunkter i forbindelse med anæstesiform og/eller lejring.
 • Er anæstesien klar?
 • Læg en plan for modtagelse af patienten, er det et barn eller en meget nervøs patient: Hvor mange skal fx hilse på denne? Hvem fører ordet og hvem holder sig i baggrunden?
 • Er der studerende eller nyt personale i oplæring, kan det med fordel også aftales i forvejen hvilken rolle disse har.