Indstillet:
Jette Vibjerg & Kirsten Bro Brask, Center for Kompetenceudvikling, Koncern HR

Kort beskrivelse af løsningen:
Formålet med den perioperative uddannelse er at skabe sammenhæng for patienten gennem hele indlæggelsen. Uddannelsen understøtter dermed det nationale mål for kvalitet; at skabe bedre sammenhæng i patientforløb. Uddannelsen er den eneste af sin art i landet.

Målgruppen for uddannelsen er anæstesi-, operations- og opvågningssygeplejersker samt sygeplejersker ansat i dagkirurgiske afsnit. Uddannelse samler dermed de sygeplejersker, der møder patienten før, under og efter det kirurgiske indgreb. Varigheden er 14 kursusdage - fordelt på fire moduler. Deltagerne udarbejder desuden et projekt, hvor fokus er at øge patientsikkerheden og højne kvaliteten i klinisk praksis med afsæt i forbedringstankegangen.

Uddannelsen bidrager indirekte til mere tryghed for patienten. Når sundhedsprofessionelle deler indsigt om patienten på tværs af forløbet, vil patienten opleve at være ventet og kendt samt i trygge hænder. Samtidig vil sygeplejerskernes indsigt i det samlede forløb give mulighed for at forberede patienten på de efterfølgende faser i operationsforløbet.

Det er betydningsfuldt, at man som patient ikke blot er kendt som en diagnose, men som et menneske med en livshistorie. At alle de sundhedsprofessionelle, man møder i 'systemet', har kendskab til ens livhistorie og situation. Det betyder også, at de sundhedsprofessionelle kan inddrage patientens og de pårørendes ressourcer – fx med henblik på udskrivelse og efterforløbet.