Indstillet:
Bente Gjørup (på vegne af Jørn Fryd, som var leder af Center for e-læring).

Kort beskrivelse af løsningen:
Center for Kompetenceudvikling har i samarbejde med it-virksomheden Trifork udviklet et sikkert digitalt rum, hvor patientvideoer kan vises under hensyn til persondataloven. Sikkervideo skal bruges i undervisning af fagpersoner fra somatik og psykiatri. I stedet for at undervisere har patientvideoer med på USB-stick eller computer, kobles kursister og undervisere med Sikkervideo op på materialet med cpr. nummer og logger ind med NemId.

Sikkervideo beskytter patientens personlige data under afvikling af undervisningsfilm. Patienter, der giver tilladelse til at blive filmet under behandling, giver andre indblik i meget sårbare og private situationer. Derfor er det afgørende, at vi kan garantere sikker håndtering af materialet, så der ikke er risiko for, at videoer deles eller mistes. Muligheden for at se video af "rigtige" patienter i undervisningssammenhæng giver fælles viden og indsigt for sundhedsprofessionelle. Dette medvirker til en mere ensartet og kvalificeret behandling af patienten.