Indstillet:
Personalet på Onkologisk sengeafsnit, Hospitalsenheden Vest

Kort beskrivelse af løsningen:
Patienterne på Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest får udleveret en IPAD hver morgen, hvor de taster deres cpr. nr. ind, og så har de et spørgeskema, de udfylder om deres tilstand og symptomer. Disse svar går direkte ind i EPJ, og danner grundlag for den kommende stuegang.

Lægen og sygeplejersken har så pc'er med på stuegang og tager udgangspunkt i det indtastede fra patienten. Der kommer således søjler frem på det udfyldte, dvs. om spørgsmålet er grønt, dvs. ingen problem eller rødt, hvor der her er noget, der skal tages op.

Endvidere kan både patient og personalet se udviklingen gennem de sidste dage og på denne måde se om patienten får det bedre.

Ud over at patienten udfylder spørgeskemaet bliver patienten også bedt om at prioritere, hvad der vigtigst for patienten. Det viser sig meget ofte, at det ikke er det samme som udfaldet på spørgsmålene.