Indstillet:
Tina Fortuna, Betina Oster Christoffersen og Lisbet Tokkesdal Jensen, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Udviklingsarbejde og nytænkning kræver dygtig ledelse, initiativ og opbakning til medarbejdere og samarbejdspartnere. Det, vi har gjort og gør, er at skabe rammer for fælles deltagelse på tværs af afsnit og fagpersoner, i fællesskab at få øje på potentialerne og at tage ansvar for opfølgning af nye initiativer. Et stykke kulturarbejde vi er i gang med – det at arbejde sig ind i en ny organisering.

Det giver øget faglig kvalitet, øget patientsikkerhed, øget teamsamarbejde, øget tværfagligt samarbejde, bedre flow og samtidig hensyn til kompleksitet sammenhængende patientforløb.