Indstillet:
Elin Hyrum, Stine Lind Simonsen og Lise Lund Elsberg, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
I forbindelse med optimering af hoftealloplastik patientforløb besluttede vi at mobilisere patienterne i Opvågningsfasen. Den væsentligste årsag hertil er reduktion af det kirurgiske respons (nedsat lungefunktion med risiko for hypoxæmi, paralytisk ileus, kvalme og opkastning, nedsat appetit, søvnforstyrrelser, øget kardiel belastning og risiko for tromber, samt tab af muskelmasse og funktion).

Forud for det nye tiltag deltog hele personalegruppen i undervisning ved en fysioterapeut. Fysioterapeuten er stand by og kan tilkaldes ved behov. Mobiliseringen varetages af både sygeplejersker og fysioterapeuter. Den fysioterapeutiske indsats koncentreres om at reducere ødem og smerte og øge hoftens bevægelighed, muskelstyrke og stabilitet. Vi tilstræber, at patienten så tidligt som muligt bliver selvhjulpen, og vi lægger vægt på, at patienten tager medansvar for egen træning. Træning har til formål at stimulere det venøse system, at træne vægtbæring, at vedligeholde/øge bevægelighed, muskelstyrke og stabilitet. Sygeplejen og de fysioterapeutiske tiltag spiller en afgørende rolle for patientens motivation ved det accelererede hofteforløb. Formålet er at gøre patienten medansvarlig for forløbet med fokus på smerter og smertebehandling, samt mobilisering og rehabilitering. Derfor besluttedes der i samarbejde med læger at fravælge morfintabletter og i stedet give i/v morfin, så patienterne kunne mærke hurtig smertelindring med henblik på mobilisering.